Våra allmänna villkor

Om GDPR
Vi på Fabrik13 vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med den nya lagstiftningen kallad GDPR (General data protection regulation).

Personuppgiftsansvarig är Fabrik13, Alva Rangsarve 809, 623 46 Hemse.

Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter om dig för att:

Fabrik13 samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:


Fabrik13
Alva Rangsarve 809
623 46 Hemse
mail@fabrik13.se